Na czym polega cięcie strumieniem wody?

Technologia cięcia wodą (waterjet) polega na wygenerowaniu strumienia wody o bardzo wysokim ciśnieniu (rzędu kilku tysięcy barów) i skierowaniu go na niewielki obszar wycinanego materiału. Wynikiem takiego działania jest przecięcie materiału nawet o bardzo dużej twardości, z zachowaniem wysokiej dokładności wymiarowo-kształtowej detalu. Niewątpliwą zaletą tego procesu jest również bardzo dobra jakość krawędzi po cięciu, co pozwala na eliminację dodatkowych operacji obróbczych, a tym samym wpływa na oszczędność czasu i redukcję kosztów wytwarzania.

Ile kosztuje cięcie wodą?

Koszt usługi cięcia wodą uwarunkowany jest kilkoma czynnikami, które przekładają się na wycenę danego zlecenia. Pierwszym z nich jest ilość, wielkość i poziom skomplikowania wycinanych detali. Należy na tym etapie uwzględnić również koszt samego materiału, a więc jego rodzaj oraz wymiary (chyba że zleceniodawca dostarcza materiał we własnym zakresie). Drugim czynnikiem jest grubość ciętego materiału, która ma odzwierciedlenie w parametrach procesu cięcia (prędkości i ciśnieniu strumienia wody). Bezpośredni wpływ na ostateczny koszt usługi ma również proces przygotowania detalu i programu na maszynę — klient może zlecić wykonanie projektu według własnych wytycznych lub dostarczyć gotowy model, który zostanie wykorzystany przez operatora.

Co można ciąć wodą?

Cięcie wodą to technologia, która znajduje zastosowanie podczas cięcia materiałów o różnych strukturach i właściwościach. Waterjet jest z powodzeniem wykorzystywany zarówno do wycinania elementów z materiałów miękkich (np. guma), jak i bardzo twardych (np. ceramika). Technologia świetnie nadaje się również do cięcia różnego rodzaju stali, metali kolorowych, tworzyw sztucznych oraz szkła.

Jakie ciśnienie do cięcia wodą?

Ciśnienie strumienia wody, który wykorzystywany jest podczas procesu cięcia, zależy przede wszystkim od grubości i rodzaju materiału. W przypadku materiałów o bardzo dużej twardości może wynosić nawet 9000 barów. Tak wysokie wartości możliwe są do osiągnięcia dzięki dedykowanym dyszom i specjalnemu oprzyrządowaniu, które pozwala na wygenerowanie tak wysokiego ciśnienia w układzie instalacji maszyny.